Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies pozyskanych przez sklep internetowy pro-av.pl pod adresem internetowym http://www.pro-av.pl (zwany dalej „Sklepem internetowym”), który jest prowadzony przez PRO-AV.PL z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. T. Boya Żeleńskiego 1, 85-858 Bydgoszcz (zwaną dalej „PRO-AV”)

 1. Administratorem danych osobowych klienta jest PRO-AV.PL z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy T. Boya-Żeleńskiego 1, którego reprezentuje wspówłaściciel Tomasz Tomczyk.
 2. Kontakt z Administratorem Ochrony Danych w PRO-AV.PL możliwy jest pod numerem telefonu 577066222 lub adresem e-mail t.tomczyk@pro-av.pl,

Przetwarzanie danych osobowych
 1. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zamówień składanych w Sklepie internetowym, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz do świadczenia usług drogą elektroniczną, w celu przesyłania informacji o wygasających licencjach.
 2. Każdej osobie, która podaje swoje dane osobowe w Sklepie internetowym przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów związanych z realizacją zamówień w Sklepie internetowym.
 3. Dane osobowe podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych w celu realizacji umów zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego

Zabezpieczenie danych osobowych
 1. PRO-AV informuje, iż ochrona danych osobowych w Sklepie internetowym jest dla niego sprawą niezmiernie ważną, dlatego gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej Rozporządzenie UE) oraz Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Pliki cookies (czyli tzw. „ciasteczka“)
 1. MEDIATOR używa w związku z prowadzeniem serwisu Sklepu internetowego plików cookie, które służą do udoskonalenia witryny Sklepu internetowego pod kątem potrzeb użytkowników i zapewnienia bezpieczeństwa podczas przebywania na stronie Sklepu internetowego.
 2. Cookies (czyli tzw. „ciasteczka“) umożliwiają śledzenie częstotliwości odsłon i nawigacji na stronie. Są to małe pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarki internetowe w komputerach stacjonarnych i na urządzeniach mobilnych. Mogą być zapisane na stałe lub na czas trwania sesji. Mogą być one usunięte jeżeli używana przeglądarka daje taką możliwość.
 3. Piki cookies są wykorzystywane w następujących celach:
  a. umożliwienie dodawania produktów do koszyka i zarządzania koszykiem podczas sesji zakupowej;
  b. rozpoznanie użytkownika podczas kolejnej wizyty w serwisie, aby zachować jego preferowane ustawienia w koszyku (sposób płatności, sposób dostawy itp.);
  c. zachowania personalizacji strony, ustawień języka;
  d. lepszego dostosowania strony do potrzeb użytkownika.
 4. Dokonywanie zakupów poprzez Sklep internetowy za pośrednictwem funkcji koszyka wymaga korzystania z plików cookie „czasowych“ i „stałych“. Ograniczenie stosowania plików Cookies przez osobę korzystającą z serwisu Sklepu internetowego, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie internetowym.
 5. PRO-AV używa:
  a. Plików czasowych „cookie sesyjnych“ - nie pozostają one na urządzeniu końcowym osoby korzystającej z serwisu Sklepu internetowego. W momencie opuszczenia sesji są one automatycznie kasowane. Dzięki informacjom w nich zawartym PRO-AV może analizować informacje dotyczące zachowań osoby na stronie i strukturę strony. Pozwala to na ciągłą optymalizację serwisu Sklepu internetowego – jego personalizację i poprawę użyteczności;
  b. Pliki cookie „stałe“ są przechowywane przez czas określony w parametrach plików, o ile wcześniej osoba korzystająca z serwisu Sklepu internetowego nie usunie ich automatycznie, a po tym czasie zostają automatycznie wykasowane. Usunięcie pliku cookie „stałe” jest możliwe pod warunkiem, że przeglądarka używana przez osobę korzysta z serwisu Sklepu internetowego daje taką możliwość.