Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego

 1. Produkty Avast Software sprzedawane są zgodnie z zasadą "wypróbuj zanim kupisz".
  Możliwe jest zainstalowanie i bezpłatne użytkowanie produktu przez 30 dni w celu sprawdzenia jego możliwości i przydatności. Po tym okresie należy zakupić licencję lub odinstalować program.
 2. Jeżeli klient w ciągu 30 dni zrezygnuje z zakupionej licencji otrzyma zwrot gotówki.
 3. Nie sprzedajemy wersji "pudełkowych" oprogramowania. Sprzedajemy "klucze licencyjne" lub "pliki z licencjami". Kupujący kopiuje program instalacyjny produktu ze naszej strony, instaluje go na swoim komputerze oraz kupuje licencję.
 4. Licencje na oprogramowanie avast! są imienne. W przypadku decyzji zakupu klient dokonuje zamówienia podając następujące dane:
  - ilość oraz okres aktualizacji programu i baz wirusów,
  - imię i nazwisko osoby do kontaktu,
  - nazwę firmy,
  - NIP,
  - adres,
  - e-mail.
 5. Dane klientów są przechowywane i przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności.
 6. Jeżeli klientem jest instytucja rządowa, jednostka administracji państwowej, instytucja charytatywna, jednostka służby zdrowia, placówka edukacyjna w celu uzyskania należnych zniżek należy przesłać e-mailem lub faksem kopie dokumentu zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.
 7. Produkt zostaje aktywowany za pomocą klucza licencyjnego lub licencji w formie pliku. Plik licencji zawiera między innymi nazwę użytkownika oprogramowania i jego adres e-mail.
 8. Klucz licencyjny lub plik z licencją, faktura VAT i certyfikat będą przesłane na wskazany adres e-mail. Szkody wynikłe z niewłaściwego podania adresu e-mail lub numeru telefonu (wraz z numerem kierunkowym) ponosi klient.
 9. Na podstawie wypełnionego formularza klient otrzymuje e-mailem potwierdzenie złożenia zamówienia oraz fakturę pro-forma w formacie PDF.
 10. Po otrzymaniu faktury proforma klient dokonuje zapłaty na konto firmy "PRO-AV.PL".
 11. Po otrzymaniu przez nas zapłaty, klient otrzymuje klucz licencyjny lub plik z licencją, fakturę VAT i certyfikat.
 12. Reklamacje można składać pisemnie lub pocztą elektroniczną. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 3 dni roboczych.
 13. Na miesiąc przed końcem subskrypcji klient zostanie o tym poinformowany telefonicznie lub mailowo.

PRO-AV.PL
85-858 Bydgoszcz
ul. T. Boya-Żeleńskiego 1
email: sales@pro-av.pl
tel.: 577040555, 577066222